با ما، هیچ پایان تلخی وجود نداره

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران گروه حقوقی دارتوت

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین‌نامه‌ها و احقاق حقوق آنها، دیوان عدالت اداری تأسیس‌شده است. این نهاد زیر نظر رئیس قوه قضاییه شکل‌گرفته و به‌عنوان مرجعی قضایی شناخته می‌شود. برای شکایت در این دیوان، نیاز به وکیل دیوان عدالت اداری با تسلط بر مفاهیم و شرایط […]

پیشنهاد استثنایی

دارتوت را فالو کنید

اینستاگرام دارتوت را فالو کنید و از مطالب رایگان لذت ببرید